Dell
Dell
  • Adresa:
    , Czech Republic

Kontinuum životního cyklu počítače: Od řízení po transformaci

flow-image
S tím, jak různé organizace usilují o implementaci strategií založených na datech, osobní počítač...